Vitaliteitsprogramma’s

De Vitaliteit 1 en 2 programma’s kunnen in volgorde doorlopen worden, of afzonderlijk worden gekozen. Programma 3 richt zich op het management.

Deze programma’s zijn bedoeld om kosten als gevolg van uitval door stress (meestal kortdurend) of burn-out (langdurend) te voorkomen. Uitgangspunt is dat de investering in deze programma’s opwegen tegen de kosten van uitval en herstel. Feitelijk voorkomen deze programma’s stress-crises en de kosten daarvan.

Vitaliteit 1

Doelstelling: Preventie van stress en burn-out
Duur: 3 maanden
Invulling:

 • wekelijks 1/2 uur groepsles Yoga (naar keuze Dagstart of Yogapauze)
 • twee-wekelijks 1/2 uur groepsles Ademsessie
 • twee-wekelijks 1/2 uur groepsles Mindfulness

Deelname:

 • yogales: max. 16 deelnemers per groep
 • ademsessies: onbeperkt
 • mindfulness: onbeperkt

Vitaliteit 2

Doelstelling: Preventie van stress en burn-out
Duur: 6 maanden
Invulling:

 • wekelijks 1 uur groepsles Yoga Na Het Werk
 • twee-wekelijks 1/2 uur groepsles Ademsessie
 • twee-wekelijks 1/2 uur groepsles Mindfulness
 • maandelijks 1 uur inzichtgevende les Innerlijke Ontwikkeling

Deelname:

 • yogales: max. 16 deelnemers per groep
 • ademsessies: onbeperkt
 • mindfulness: onbeperkt
 • innerlijke ontwikkeling: onbeperkt

Vitaliteit 3

Doelstelling: kennismaking management met preventie van stress en burn-out
Duur: 3 maanden
Invulling:

 • wekelijks 1 uur groepsles Yoga Na Het Werk
 • twee-wekelijks 1/2 uur groepsles Ademsessie
 • twee-wekelijks 1/2 uur groepsles Mindfulness

Deelname alle sessies Vitaliteit 3: maximaal 16 personen