Integrale vitaliteitsprogramma’s

ontspannen business meeting

Vitaliteit Programma’s

Programma’s voor Vitaliteit

Vitaliteitsprogramma

Deze programma’s beogen de kosten als gevolg van uitval door stress (meestal kortdurend) of burn-out (langdurend) te voorkomen. Uitgangspunt is dat de investering in deze programma’s opwegen tegen de kosten van uitval en herstel.
Feitelijk voorkomen deze programma’s dus stress-crises en de kosten daarvan.

De Vitaliteit 1 en 2 programma’s kunnen in volgorde doorlopen worden, of afzonderlijk worden gekozen. Programma 3 richt zich op het management.

Meer informatie…

Burn-out Herstel Programma

Programma voor Burn-out Herstel

Burn-out herstelprogramma

Dit is een individueel programma dat de cliënt ondersteunt bij het herstel van de gevolgen van een burn-out en waarmee deze zich voorbereidt op terugkeer naar een werkzaam leven.

Meer informatie…